Ostatnia Wyprawa

Wyprawa fotograficzna do Gudżaratu – luty 2016

Ubiegłoroczna wyprawa do mało znanych i rzadko odwiedzanych zachodnich zakątków Indii