Złoty pył

Złotodajny biedaszyb w rejonie IV katarakty Nilu w Sudanie.

Gdzie: Rejon IV katarakty Nilu, Sudan Kiedy: 2007